Pierwszy przyjazd do Starej Papierni na drezynach

23.10.2012 roku współpraca z drezyny.pl rozpoczęta. Do Starej Papierni na drezynach przyjechała pierwsza wycieczka młodzieży licealnej.