Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia Stara Papiernia

17.09.2012 roku odbyło się Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia Stara Papiernia.