Szkolenia dla członków Grup Rekonstrukcji Historycznych w Łapinie

2012-11-10 Szkolenia dla członków Grup Rekonstrukcji Historycznych w Łapinie

10 listopada 2012 r. w Łapinie koło Kolbud odbyły się szkolenia dla Grup Rekonstrukcji Historycznych. Celem szkolenia było podniesienie poziomu znajomości technik odtwarzania wydarzeń historycznych wśród członków Grup Rekonstrukcji Historycznych oraz rozwijanie współpracy pomiędzy Muzeum a środowiskami pasjonatów historii. Należy podkreślić, że program spotkania został skonstruowany ściśle pod kątem planowanych przez Muzeum w 2013 r. wydarzeń edukacyjnych popularyzujących wydarzenia związane z II wojną światową.

Uczestnicy szkolenia po terenie przemieszczali się za pomocą drezyn. Główna część spotkania odbyła się w zabytkowych zabudowaniach Starej Papierni w Łapinie. Dzięki uprzejmości Pana Pawła Jaworskiego uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z tym miejscem oraz związaną z nim historią. Na terenie Starej Papierni zostały także przeprowadzone ćwiczenia taktyczne odnoszące się do walk w terenie zurbanizowanym. Stara Papiernia w Łapinie to miejsce niezwykłe nie tylko ze względu na przepiękne położenie nad rzeką Radunią, czy reprezentowanie ciekawej architektury przemysłowej, ale również ze względu na wydarzenia z czasów II wojny światowej, jakie miały miejsce w pobliżu. Nieopodal przebiegała granica Polski i Wolnego Miasta Gdańska, dosłownie kilkadziesiąt metrów od terenu zakładu przebiegała trasa ponurej sławy „Marszu Śmierci” z Obozu Stutthof, natomiast na przeciwległym brzegu rzeki do dziś można odnaleźć ślady pierwszej linii niemieckiej obrony z 1945 roku. Co ciekawe historia zawitała ponownie do Papierni w Łapinie pod koniec istnienia sytemu komunistycznego w Polsce, kiedy to Służba Bezpieczeństwa wykorzystywała jej infrastrukturę do niszczenia dokumentów. W niedalekiej przyszłości ma szansę stać się nie tylko miejscem zachowania zabytków techniki, ale i tętniącym ośrodkiem aktywnego wypoczynku i edukacji.

W trakcie całodniowych manewrów odbyły się także ćwiczenia z taktyki w terenie otwartym oraz z przeprawy wodnej pod ogniem przeciwnika.

Za pomoc przy organizacji szkolenia Muzeum składa podziękowania dla:

Pana Pawła Jaworskiego za poświęcony czas i udostępnienie zabytkowej Papierni,
Panów Kamila Mieloszyka i Janusza Bociana za opracowanie szkoleń taktycznych,
Pana Tomasza Piepiory za zapewnienie transportu drezynowego.

Udział w wydarzeniu wzięli:

GRH 82nd Airborne Division „Paraglite”,GRH Rangers At The Point,GRH Barbarossa,GRH Nordland,Harcerska Grupa Rekonstrukcji Historycznej, jednoosobowa reprezentacja stowarzyszenia “Wrzesień ‘39”, Stowarzyszenie Stara Papiernia: starapapiernia.eu, kolej drezynowa: drezyny.pl, Naukowe Koło Historyczne “Parabellum” Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni.

źródło: Muzeum II wojny światowej w Gdańsku