2019 czerwiec 25

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu Zainicjowanie nowej atrakcyjnej oferty turystycznej pt. „ Historia Starej Papierni filmem opowiedziana” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na

Napisano w bez kategorii

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu Zainicjowanie nowej atrakcyjnej oferty turystycznej pt. „Legendy o stworzeniu Kaszub rzeźbą opowiedzianej” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na

Napisano w bez kategorii