Technika Rolnicza

„Stowarzyszenie Stara Papiernia” gromadzi, przechowuje, konserwuje, udostępnia i upowszechnia zbiory także z techniki rolniczej. Prowadzi w tym zakresie działalność edukacyjną wśród dzieci i młodzieży. Ekspozycja składa się z maszyn i narzędzi rolniczych produkcji polskich fabryk i wytwórni, jak również napływających do Polski z krajów sąsiednich.

W chwili obecnej Stowarzyszenie posiada w zbiorach ponad 100 eksponatów.

Duża część zgromadzonych eksponatów pochodzi z końca XIX w. oraz pierwszego pięćdziesięciolecia XX w.

W ostatnim okresie zostały odrestaurowane dwa ciągniki Ursus C -328 z 1965 roku oraz Ursus C – 308 z 1961 roku.