Schrony

W papierni są zabytkowe dwa schrony. Pierwszy pochodzi z roku 1877 a drugi z czasów II wojny światowej. W schronach chronili się okoliczni mieszkańcy Widlina.
Po wojnie schrony wykorzystywane były w Papierni jako magazyny paliw.