Legenda o stworzeniu Kaszub rzeźbą opowiedziana

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu Zainicjowanie nowej atrakcyjnej oferty turystycznej pt. „Legendy o stworzeniu Kaszub rzeźbą opowiedzianej” polegającej na posadowieniu na terenie Starej Papierni w Łapinie zestawu 10 rzeźb wraz z ławkami i tabliczkami informacyjnymi uwzględniającymi elementy dziedzictwa kulturowego Kaszub

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.