Historia Starej Papierni filmem opowiedziana

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu Zainicjowanie nowej atrakcyjnej oferty turystycznej pt. „ Historia Starej Papierni filmem opowiedziana” składającej się z 4 etiud filmowych opowiadającej historię związaną ze Starą Papiernią w Łapinie zawierającej produkty i usługi lokalne uwzględniające elementy dziedzictwa kulturowego

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.