Historia Papierni

1877

Historia Papierni w Łapinie położonej nad rzeką Radunią sięga Roku Pańskiego 1877. Papiernia składała się wówczas z dwóch fabryk. Pierwsza fabryka, którą napędzała Struga siłą 120 koni produkowała celulozę, którą następnie wozami konnymi przewożono do drugiej fabryki, która wyrabiała papier i papę na dachy.

1912

Dotychczasowy właściciel fabryk, Wilhelm Schottler, zbankrutował.
Właścicielem Łapina został Skarb Państwa, a zarządcą został Fritz Oberfeld.

1916

W 1916 roku, po nastaniu rządów pruskich, Łapino zostało wydane na własność rodzinie Windisch.

1925

1925 roku z powodu budowy Elektrowni Wodnej w Łapinie, rozbudowano fabrykę w której produkowano celulozę. Po rozbudowie, przeniesiono do niej dwie maszyny papiernicze z drugiej fabryki, która została rozebrana a jej fundamenty na skutek powstania zapory i spiętrzenia rzeki znalazły się pod wodą.

1918-1939

W dwudziestoleciu międzywojennym Łapino należało do Wolnego Miasta Gdańska, a Łapińska Papiernia była jedyną czynną papiernią na terenie Wolnego Miasta Gdańska.

1939-1945

W czasie II wojny światowej Papiernia należała do firmy Krieg et Company, która swoją siedzibą miała w Gdańsku przy ulicy Długi Targ nr 19. W Papierni produkowano wówczas papier stosowany do zaciemniania okien.

1946

Po wojnie Papierni nadano nazwę ” Gdańska Fabryka Papieru i Tektury w Łapinie”. W Papierni prężnie działała Rada Zakładowa.

1948-12-18

W 1948 roku osiemnastego grudnia podpisano protokół zdawczo-odbiorczy przejęcia na własność Państwa „Fabryki Papieru i tektury w Łapinie”. Fabryka w Łapinie podlegała pod „Włocławskie Zakłady Papiernicze Przedsiębiorstwo Państwowe”.

1962

W 1962 roku Papiernię w Łapinie przejęły „Bydgoskie Zakłady Papiernicze”.

1982

W 1982 roku Papiernię zakupiła Wytwórnia Uszczelek „MORPAK” która uruchomiła w niej produkcję tektury na uszczelki.

2012

2012 roku „Stara Papiernia” w Łapinie obchodzi  135 – lecie.